בהצעת החוק מוצע לעגן בחקיקה ראשית, כהוראת שעה, את הסמכת השירות לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש

$(function(){setImageBanner('69003bdc-a3d7-44e5-8fac-fe7a19da8984','/dyncontent/2023/9/10/6877a336-4605-4016-82f1-943260c5b5b3.jpg',14890,'קראנצו 525-110',525,78,false,47477,'Image','');})

בהצעת החוק מוצע לעגן בחקיקה ראשית, כהוראת שעה, את הסמכת השירות לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש. מוצע לקבוע בהצעת החוק את התנאים להפעלת סמכות השירות ואת הפעולות המסוימות שהשירות יוסמך לבצע בהתקיימם.

בהצעת החוק מוצע לעגן בחקיקה ראשית, כהוראת שעה, את הסמכת השירות לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש. מוצע לקבוע בהצעת החוק את התנאים להפעלת סמכות השירות ואת הפעולות המסוימות שהשירות יוסמך לבצע בהתקיימם.

בתוך כך, ייקבע כי תנאי להפעלת הסמכויות שיוקנו לשירות מכוח החוק המוצע הוא הכרזה של הממשלה על הצורך בהסתייעות בשירות, בהיקף שיהיה מותאם למצב התחלואה באותה עת ולקיום חלופות מתאימות ביחס לסיכון הנשקף לציבור מהמחלה. כמו כן, מוצע לקבוע כי אם תמצא הממשלה שלא מתקיימות עוד הנסיבות שהביאו להכרזה על הסמכת השירות, תבטל את ההכרזה, והסמכויות האמורות בחוק זה לא יופעלו עוד. סמכות ביטול ההכרזה כאמור, תוקנה גם לכנסת.

לאחר ביטול ההכרזה תהיה הממשלה רשאית לשוב ולחדשה, אם ישובו ויתקיימו הנסיבות המצדיקות זאת, וזאת במהלך תקופת תוקפו של החוק המוצע.

$(function(){setImageBanner('c7017952-a77a-4c3f-8c2b-f01e7560affa','/dyncontent/2023/9/20/3994434a-2f4d-484d-a4c2-71ed8a5d0981.jpg',16338,'מוצצים 510-80',510,80,false,47478,'Image','');})

כמו כן, מוצע לקבוע סייגים שונים לפעולות שיבצע השירות לפי החוק המוצע וכן מגבלות מחמירות על עיבוד המידע, שמירתו, העברתו והשימוש בו, והכול במטרה לצמצם, ככל הניתן, את הפגיעה בזכות לפרטיות. נוכח החשיבות הרבה לבחינה מתמדת של הצורך בהמשך הסתייעות בשירות אל מול חלופות מתאימות אחרות, מוצע לקבוע כי הממשלה תמנה צוות שרים שיהיה אמון על המשך בחינה זו.

עוד מוצע כי נוכח הרגישות והחריגות הכרוכות בהסמכת השירות לצורך האמור, החוק יחוקק כהוראת שעה למשך תקופה של שלושה חודשים, אשר יהיה ניתן להאריכה לתקופה נוספת אחת בלבד שלא תעלה על שלושה חודשים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "ההחלטה להמשיך ולהסתייע בשירות ולעגן את הסמכות לכך בחקיקה, התקבלה לאחר שנקבע כי יש לכך הצדקה. זאת, בין השאר, על יסוד המלצת צוות שרים שהוקם מכוח החלטה 4950 ,אשר נדרש לבחון את היעילות של הסתייעות בשירות לפי החלטה זו ובמידת הצורך להציע חלופות והמלצות לשינויים בהחלטה האמורה, ומצא כי לעת הזו לא קיימת חלופה אחרת. זאת, בשים לב לצורך בהמשך צמצום התפשטות המגפה והאטת קצב התפשטותה מחדש, ככל הניתן, באמצעות איתור במהירות של כל מי שנחשפו לחולה, ובפרט בשל הצורך במניעת התפשטות מחדש של המחלה לאחר הסרת מגבלות התנועה הגורפות, פתיחתו של המשק באופן הדרגתי וחזרת מיליוני אזרחים לחיי שגרה.

מניתוח הנתונים שבידי משרד הבריאות ושדווחו לוועדת הכנסת לענייני השירות, עולה באופן עקיב, כי הסיוע שניתן בידי השירות הועיל באיתור מוקדם ומהיר של אנשים שבאו במגע עם חולים באופן שעלול להביא להדבקה, ובאופן זה אותרו מראש כשליש ממי שחלו בפועל, ובפרט כאלה שאינם בני משפחה קרובה, ושלא עלו בחקירה האפידמיולוגית האנושית. בכך צמחה תרומה של ממש לצמצום התפשטות המגפה, יחד עם צעדי הגבלות התנועה והריחוק החברתי.

ביום כ"ב בסיוון התש"ף (14 ביוני 2020 ) החליטה הממשלה בהחלטת ממשלה מס' 102 שהצעת החוק לא תונח על שולחן הכנסת. כעת, נוכח תמונת המצב העדכנית של התחלואה בישראל בנגיף הקורונה החדש, שבמסגרתה אנו עדים לעלייה ניכרת בהיקף התחלואה מדי יום, יש צורך בחידוש ההסתייעות בשירות. זאת, גם בשים לב לכך שהסרת המגבלות הגדילה באופן משמעותי את מספר המגעים האפשריים של כל מי שיאובחן כחולה בהמשך, ובמיוחד את מספר המגעים עם מי שאינם בני משפחה קרובים". 

45 תמכו מול 32 שהתנגדו וההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתריע היכן יתקיים המשך הדיון. 

צילום: shutterstock אילוסטרציה

השר יובל שטייניץ הציג את ההצעה בשם הממשלה ואמר: "כל מי שמנסה להכחיש את האיום שבמגיפה ואת הסיכון שבמגיפה אינו אלא שרלטן ואחרי זה עיניים. אני יכול לומר לכם שמחצית מחצית מהחייבים בבידוד ומחצית מהחולים אותרו באמצעות הכלי הסיוע של השב"כ. רמת הפולשנות והחודרנות של החקירות האפדימאולוגית היא פי מאה מאשר איכון סולרי. זו תהיה איוולת לא להשתמש ביכולת הזו. ייתכן שאם היינו מפעילים את החוק הזה מהיום הראשון, לא היינו מגיעים לסגר שעברנו. חבל שיש אנשים באופוזיציה שבשעת קריטית כל כך מעדיפים ניגוח פוליטי. מטרתו האחת והיחידה של הכלי הזה היא להגן על האזרחים. ויתור על יכולת השב"כ יהיה חוסר אחריות שיעלה בבריאות ובפרנסה של אזרחי ישראל". 

ח"כ אלי אבידר: "נתניהו הפך לדיקטטור, לא פחות. כי זה מה שאתם עושים מיומו הראשון של החוק הזה שהגיע לוועדת חוץ וביטחון שהעברתם אותו כמו גנבים בלילה בתקנות שעת חירום. גבי אשכנזי יושב-ראש הוועדה אמר לי "אל תדאג זה שבועיים". אתם סגרתם את המשק והרסתם את הכלכלה ופגעתם ב-2500000 תושבים ואתם פוחדים שהם יצאו לרחובות והאפשרות היחידה שלכם לעצור את המחאה הזאת שתצא, זה עם השב"כ. אנחנו ידענו שהדיקטטור הזה יעשה כל מה שאפשר כי זה מה שקורה שאתה מתרגל לבית בבלפור ואתה לא רוצה לעזוב". 

ח"כ תמר זנדברג: "אם החוק הזה יעבור, מדינת ישראל הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון תהפוך להיות הדמוקרטיה היחידה בעולם שתפעיל את שירותי השירות האזרחי נגד אזרחיה. מדינת ישראל היא לא המדינה היחידה בעולם שנאבקת בקורונה היא גם לא המדינה שהכי סבלה מהקורונה ברחבי העולם, היא לא הדמוקרטיה היחידה שנאבקת בקורונה והיא בטח לא המדינה אך האחרונה בשרשרת הדירוג בקורונה משום בחינה, אבל היא המדינה היחידה שתעשה שימוש בשירות הביטחון החשאי נגד האזרחים שלה". 

ח"כ יאיר לפיד: הממשלה הזו במקום לנהל את משבר הקורונרה, מנצלת את משבר הקורונה. מנצלת אותו בשביל לייצר משרדים ממשלתיים שאף אחד לא צריך, מנצלת אותו בשביל תקציבים לכל החברים מנצלת אותו היום בשביל להפיל חוקים שלא מוצאים חן בעיניה ועכשיו היא מנצלת אותו בשביל להפעיל כלי שאפילו השב"כ לא מעוניין שהשתמשו בכלי הזה. יש כלים אזרחיים מצוינים, ובמקום זה חושפים שיטות עבודה של השב"כ, מעמיסים על השב"כ ופוגעים בהליכים הדמוקרטיים הכי בסיסיים של המדינה.


$(function(){ScheduleRotate([[function() {setImageBanner('2fd09ee9-d26e-4aad-b0f3-dff9557ea8db','/dyncontent/2023/9/10/6877a336-4605-4016-82f1-943260c5b5b3.jpg',14890,'קראנצו 525-110',525,78,true,47479,'Image','');},15],[function() {setImageBanner('2fd09ee9-d26e-4aad-b0f3-dff9557ea8db','/dyncontent/2024/2/26/f4f0d77e-4846-4195-b29d-9e0105dd3737.jpg',17419,'מכללת 525-80',525,78,true,47479,'Image','');},15]]);}) אשקלונים - המקומון היומי של אשקלון באינטרנט
 
$(function(){setImageBanner('aabe9269-b753-4f31-9cf2-cb1366a1183d','/dyncontent/2023/9/20/3994434a-2f4d-484d-a4c2-71ed8a5d0981.jpg',16338,'מוצצים 510-80',525,78,false,47480,'Image','');})
$(function(){setImageBanner('903698d7-58e8-4b5e-a8d9-dea245be75a8','/dyncontent/2023/9/20/3994434a-2f4d-484d-a4c2-71ed8a5d0981.jpg',16338,'מוצצים 510-80',525,78,false,47481,'Image','');})
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה